Jak konkretnie działa ubezpieczenie od utraty dochodu?

Co musimy wiedzieć o ubezpieczenie od utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty dochodu (więcej: https://ochronadochodu.pl/) gwarantuje nam ochronę na wypadek wszelkich zdarzeń losowych. Mowa tutaj o wszelkich zdarzeniach, które mogą spowodować utratę płynności finansowej. Świadczenia są wypłacane w dokładnie dwóch przypadkach. Chodzi o niezdolność do pracy, która powstała w wyniku wypadku, jak i także niezdolności do pracy z uwagi na chorobę.

Bardzo istotne jest to, że polisa obejmuje tak naprawdę niezdolność do pracy w swoim zawodzie. A co to dokładnie oznacza w praktyce? Chodzi o to, że świadczenie wypłacane jest, gdy osoba ubezpieczona nie może pracować, pomimo że teoretycznie jest zdolna do wykonywania pracy w innym zawodzie. Wówczas odszkodowanie będzie wypłacone, gdy sam uszczerbek na zdrowiu jest niewielki, ale jednak uniemożliwia wykonywanie czasowe zawodu. Łatwo jest sobie wyobrazić, że na przykład w razie urazy ręki radca prawny raczej nie może pracować na komputerze lub w wyniku złamania ręki raczej w sądzie także nie może się wstawić. Sama kwota rekompensaty jest wyliczana na podstawie wszelkich przychodów, które zostały otrzymane przez ostatnie dwanaście miesięcy. Można otrzymać maksymalnie 10 tysięcy tygodniowo. Musimy przyznać, że pozwala to na przetrwanie trudnego czasu rekonwalescencji i jednocześnie utrzymując poziom dotychczasowy życia.

Musimy także zwrócić uwagę na samą długość okresu wypłaty świadczeń. W sytuacjach skrajnych na przykład choroby bądź wypadku, który wymaga długiej rekonwalescencji ubezpieczyciel wypłacał będzie przez ponad dwa lata świadczenie. Jeśli w dalszym ciągu zdrowie pacjenta nie rokuje żadnej poprawy, to ubezpieczyciel zamiast rat cotygodniowych, wypłaci jednorazowo świadczenie, które jest przewidziane za niezdolność całkowitą do pracy.

Biznes zdjęcie utworzone przez rawpixel.com - pl.freepik.com